Realwear – Smartbrille for industri

Hvorfor Realwear?

Nedetid, reisekostnader, lang servicetid og beslutninger på feil grunnlag er kostbart! Om du kan kutte kraftig i noen av disse kostnadsdriverne, hva vil det kunne bety for din bedrift? Med Realwear smartbrille kan flere av disse faktorene elimineres. Gjennomfør sjekklister, befaringer, ta raske videomøter og koble opp eksperter når du er ute i felt for raskere problemløsning. Les strek-koder, QR koder eller kjør BIM system direkte i brillen. Mulighetene er mange med en smartbrille!

Realwear partner

En lønnsom investering!

Etter lang fartstid i business så har vi til gode å se et produkt som er så kostnadsbesparende som Realwear! De utfordringen denne smartbrillen kan løse er mange, innenfor et bredt spekter av bransjer. Realwear er ikke et nytt produkt, dette har blitt brukt bla. offshore i mange år og brukes av de største selskaper globalt, som BMW, Shell, Volkswagen, MAN med flere!

At ny teknologi kan være enkel å ta i bruk, det er Realwear et eksempel på. Her går opplæring raskt og grensesnittet er intuitivt. Ønskes det et pilotprosjeket så har vi gode rutiner for et grundig prosjekt med effektmåling! Vi har også systemutviklere for å gjøre integrasjoner med dine fagsystemer

Få en demo av Realwear nå!

Effekten av smartbrillen sett mot invevsteringen er i de aller fleste tilfeller en “no-brainer”. Men det forutsetter at din bedrift har god kjennskap til kostnadsaspektet på de type arbeider som brillen kan effektivisere. Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre deg til å ta kontakt med oss for en demo. Om du bare er nyssgjerrig, allerede har sett fordelene eller ønsker å være i front av ny teknologi – Et uforpliktende møte tar vi uansett hvor i landet dere sitter!

Jeg vil i første omgang bli kontaktet på: