INTUS – Intelligent user solutions

Vi jobber ikke med IT bare for å tilby tradisjonelle IT-løsninger bedrifter trenger! Vi utvikler og pusher ny teknologi og skal ligge i front på den teknologiske utviklingen, slik at vi kan tilby løsninger våre kunder ikke vet de trenger. Vi rådgir og leverer effektivisering!

Lokal tilhørighet

Intus er opptatt av å satse lokalt og skap attraktive arbeidsplasser i distrikttsnorge og ikke minst gi lokale bedrifter en konkurransefordel gjennom lettere tilgang på ny teknologi. Vi skal være i nærheten når du trenger oss!

Storkundeløsninger

Vi ønsker å gi bedrifter i distriktet tilgang på gode løsninger som normalt sett er forbeholdt de store selskapene. Hos Intus får du tilgang på samme kompetanse, teknologi og løsninger, lokalt og tilpasset din bedrift!

En mer komplett leverandør!

Intus er et av flere selskaper i samme konsern. Sammen så kan vi tilby et bredt spekter av tjenester gjennom ett kontaktpunkt, noe som gjør oss til en veldig komplett og unik leverandør.

Vi er opptatt av å jobbe med digitale prosesser. Vår tanke om det moderne “IT selskap” er at vi må kunne by på flere tjenester enn det som normalt sett tilbys i dag. Derfor kan vi også levere digital markedsføring og web-design gjennom vårt søsterselskap TYPES. Vi tilbyr infoskjerm-løsninger gjennom vårt andre selskap, Publy. Og vi kan lever utviklingstjenester samt tradisjonell IT-leveranser.

På denne måten dekker vi alt fra, effektivitet i arbeidshverdagen, inntektssiden gjennom digital markedsføring og design, samt sikker IT-Drift!